වීඩියෝ දර්ශන

OptiNspec Demo

WOE 18 වැනි සංවත්සර ප්‍රවර්ධන

SIMTech 25 වැනි සංවත්සර සම්මුඛ සාකච්ඡාව

WOE @ Channel News Asia

මොඩියුලේෂන් මාරු කිරීමේ කාර්යය

Zoom Beam Expander හි දෘශ්‍ය පෙළගැස්ම

මෙම වෙබ් අඩවිය වඩාත් හොඳින් බලන්නේ Chrome/Firefox/Safari සමඟිනි.
සුභ චීන අලුත් අවුරුද්දක්!
අපි ජනවාරි 29 සිට පෙබරවාරි 6 දක්වා ක්‍රියා විරහිත නමුත් අපගේ වෙබ් අඩවිය 24/7 ක්‍රියා කරයි.
අපට විමසීමක් කරන්න, අපි ආපසු පැමිණි විට අපි පිළිතුරු දෙන්නෙමු 😎.