ලේසර් පරිලෝකනය සඳහා දෘෂ්ටි විද්යාව

ලේසර් ස්කෑනිං ලේසර් ද්‍රව්‍ය සැකසීම, ලේසර් පරිලෝකනය, ලේසර් ප්‍රක්ෂේපණය සහ වෙනත් බොහෝ යෙදුම්වල ගතිකව ලේසර් කදම්භ පිහිටීම පාලනය කිරීමට උපකාරී වේ. 

නව PN: Infra-LW1001.0-21 සහ Infra-LW751.0-21 LWIR මාලාවට එක් කර ඇත
මෙම වෙබ් අඩවිය වඩාත් හොඳින් බලන්නේ Chrome/Firefox/Safari සමඟිනි.