ලේසර් සැකසුම් සඳහා දෘෂ්ටි විද්යාව

බිඳෙන සුළු ද්රව්ය සඳහා ලේසර් සැකසුම්

OLED සහ PI කටර් සඳහා ලේසර් ක්ෂුද්‍ර සැකසුම්

ලේසර් mක්ෂුද්ර-pරෝසිං කැපීමකි ක්රියාවලිය කුඩා හා කුඩා මානයන්ගෙන්, විශේෂයෙන්ම OLED (Organic-LED) සහ PI (Polyimide) කැපීමේදී.

ප්‍රකාශ වෝල්ටීයතා කර්මාන්තය සඳහා ලේසර් සැකසුම්

නව PN: Infra-LW1001.0-21 සහ Infra-LW751.0-21 LWIR මාලාවට එක් කර ඇත
මෙම වෙබ් අඩවිය වඩාත් හොඳින් බලන්නේ Chrome/Firefox/Safari සමඟිනි.