ලේසර් සැකසුම් සඳහා දෘෂ්ටි විද්යාව

බිඳෙන සුළු ද්රව්ය සඳහා ලේසර් සැකසුම්

OLED සහ PI කටර් සඳහා ලේසර් ක්ෂුද්‍ර සැකසුම්

ලේසර් mක්ෂුද්ර-pරෝසිං කැපීමකි ක්රියාවලිය කුඩා හා කුඩා මානයන්ගෙන්, විශේෂයෙන්ම OLED (Organic-LED) සහ PI (Polyimide) කැපීමේදී.

ප්‍රකාශ වෝල්ටීයතා කර්මාන්තය සඳහා ලේසර් සැකසුම්

මෙම වෙබ් අඩවිය වඩාත් හොඳින් බලන්නේ Chrome/Firefox/Safari සමඟිනි.
සුභ චීන අලුත් අවුරුද්දක්!
අපි ජනවාරි 29 සිට පෙබරවාරි 6 දක්වා ක්‍රියා විරහිත නමුත් අපගේ වෙබ් අඩවිය 24/7 ක්‍රියා කරයි.
අපට විමසීමක් කරන්න, අපි ආපසු පැමිණි විට අපි පිළිතුරු දෙන්නෙමු 😎.